fbpx
Skip links

Sertifikater

BIOMAX-utstyr er pålitelig og av høy kvalitet

BIOMAX’s renseanlegg for avløpsvann fra husholdninger (type M) samsvarer med kravene innunder EU- Standard og EN 12566-3:2006+A1:2009. I henhold til Det europeiske parlaments forordning 305/2011, må alle renseanlegg for avløpsvann gjennomgå laboratorietesting som kan dokumentere ved rapporter at systemet overholder alle krav og er godkjent for CE-merking. BIOMAX anleggene godkjennes/testes hos et uavhengig laboratorium. Dersom resultatene godkjenner det, kan det behandlede vannet brukes om igjen (f.eks. til å vanne plenen, vaske bil e.l. – det er luktfritt) eller slippes ut i vannveier eller bakken.

Ytelsesbasert samsvarserklæring

EN-12566-3:2005+A2:2013

EN 12566-7:2013

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

Explore
Dra